Databehandling

velvære fokus
afspænding

Databehandling.

Rettigheder for klienter hos Greve Sportsmassage

 •  God databehandlingsskik

Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingskik. Greve sportsmassage er dataansvarlig for de registrerede oplysninger. Der bruges onlinesystemer fra en computer med lås og opdateret sikkerheds program.

 • Samtykke

Hos Greve sportsmassage registreres der helbreds oplysninger om en person og dette skal ske med denne persons skriftelige samtykke. Er man under 18, skal der gives skriftelig samtykke fra en forælder.”personen kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke”. Når samtykke er underskrevet, scannes det ind i journalen hvor det opbevares. Det underskrevne samtykke makuleres. Du kan downloade samtykke her link

 • Oplysningspligt

Klienter hos Greve sportsmassage skal oplyses om, hvad de registrerede oplysninger anvendes til. Se under ”anvendelse af oplysninger”.

 • Indsigtsret

Klienter hos Greve sportsmassage kan til enhver tid få oplyst hvad der er registreret. Der registreres relevante helbreds oplysninger, navn, mobil nr, e-mail adresse og hvis man får zoneterapi og samtidig medlem af Danmark også CPR. nr.

Er det en sundhedsforsikring der skal betale, bruges de oplysninger der er på det medfølgende behandlerbrev.

 • Anvendelse af oplysninger

Helbreds oplysninger bruges til at vurdere og tilrettelægge behandling. Til dette benyttes systemet Onlinebooq.

Navn, mobil nr. og e-mail adresse bruges til:

 •  Journaloprettelse i Onlinebooq.
 •  Mobil nr. bruges til sms påmindelse og som kundenummer i Economic.
 • Mail bruges til elektronisk bekræftelse af tidsbestilling og fremsendelse af faktura.
 • CPR. nr. bruges til elektronisk indberetning til Danmark og sundhedsforsikringer.
 • Journaler gemmes i 5 år og slettes derefter. Dette gøres en gang hver måned.
 • Mails og sms slettes hver uge.
 • Man kan til enhver tid få slettet sine journalnotater, men ikke sine kontaktdata og aftaler. Dette grundet regnskabs og oplysningspligt overfor skat og terapeutforeningen ZCT i 5 år.

Her kan du læse databehandlingsaftalerne med:

 • Onlinebooq: LINK
 • Economic: LINK
 • Enavn: LINK
 • Samtykkeerklæring: LINK
 • Datatilsynet: LINK

 

 

 


Åbningstider:

07-19
07-19
07-17
Lukket
07-14

Top
Powered by TROTTYZONE.
Greve Sportsmassage • Rytterbakken 14 • 2670 Greve • Telefon 4085 8598 • info @ grevesportsmassage.dk